«آدم‌کش»؛ فیلمی که فینچر 20 سال تمام آرزوی ساخت آن را داشت

Writer Writer ۵ مهر ۱۴۰۲