مشاهده فیلم

حمله به لنینگراد

Attack On Leningrad 2009

فیلم حمله به لنینگراد و روایت روزهای پرهیجان یک خبرنگار در دل خطر

فیلم حمله به لنینگراد یا «لنینگراد» فیلم است در ژانر جنگی محصول سال 2009 که فیلمنامه آن را الکساندر بوراوسکی نوشته و خودش هم آن را کارگردانی کرده است. این فیلم در بستر یک واقعه تاریخی روایت خود را ارائه میدهد. در طول جنگ جهانی دوم و جبهه شرقی این جنگ نیروهای آلمان نازی شهر لنینگراد را محاصره کردند. کارگردان فیلم حمله به لنینگراد در این قاب تاریخی داستانی را روایت میکند که مربوط به گرفت ...

بازیگران